تاریخ پست:1397/1/18 14:18
خبریار امرداد: گوهر برومندی

بهاره‌ جهاندوست، بانوی هنرمند، در میان گردشگران باشنده در آتشکده به اجرای نقالی پرداخت.
بهاره جهاندوست نقال نامور کشور، آدینه  17 فرودین 1397 خورشیدی همراه با خانواده از آتشکده‌ی ‌یزد  بازدید کرد. وی  بخشی از داستان پادشاهی هوشنگ و جشن سده، پادشاهی جمشید و جشن نوروز، پادشاهی گشتاسب و گسترش دین را برای گردشگران باشنده در آتشکده نقالی کرد. این اجرا افتخاری بود.
بهاره جهاندوست دبیر جشنواره بین مللی نقاشی کودکان بیمار نیز هست. 

فرتور از فریدون فرودی است.

0114


تاریخ پست:1397/1/18 14:18 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1868

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics