تاریخ پست:1397/1/17 8:0
بنفشه میرزایی

جشنی در روز 17 فروردین ماه (سروش روز از فروردین‌ماه) در ستایش سروش، ایزد پیام‌اورد خداوند و نگاه‌بان بیداری. روز گرامی‌داشت خروس و به ویژه خروس سفید که از گرامی ترین جانوران دانسته می‌شده است و به شوند(:سبب) بانگ بامدادی نماد سروش دانسته می‌شده است.

او یکی از ایزدان باستانی ایرانیان است و از ایزدان بزرگی است که بر نظم جهان مراقبت دارد، پیمان‌ها را نگاهبانی می‌کند. او ایزدی است که زمزمه کردن (نیایش) را به مردم آموخت و پیش از برآمدن آفتاب بانگ زده و مردم را برای نیایش پروردگار فرا می‌خواند. بنابر روزهای ایرانیان باستان، هفدهمین روز از هر ماه به نام ایزد سروش نامیده شده است و جشنی به نام جشن سروشگان در این روز برگزار می‌شود. روز سروش در ماه فروردین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است و جشن سروشگان گرفته می‌شده است. ایرانیان در این روز به نیایش پروردگار پرداخته و به نیایشگاه می‌رفتند.

ایزد سروش بر فراز کوه البرز کاخی دارد، با یک هزار ستون که به خودی خود روشن است و ستاره نشان (یسنه 57- بند 10). گردونه‌ی او را در آسمان، چهار اسب نر درخشان و تیزرو با سم‌ها زرین می‌رانند. هیچ موجودی از ایشان پیش نمی‌گیرد و بدین‌گون است که او دشمنان خود را در هرکجا که باشند دستگیر می‌کند. سروش همیشه بیدار است و هرگز به خواب نمی‌رود و آفریدگان مزدا را پاسبانی می‌کند و برای نگاهبانی گونه‌های بشر هرروز و هرشب، سه بار به دور زمین می‌گردد.نماد مادی سروش خروس نام نهاده شده است که با بانگ بامدادی خود مردم را از پی ستایش خداوند بخواند.

در مجموعه‌ی یشت‌ها، یشت یازدهم برای سروش است. او نخستین کسی است که زبان به ستایش خداوند و نیایش امشاسپندان گشود. نخستین کسی است که آیین‌های مذهبی به جا آورد و پنج گات‌های زرتشت را بسرود. ایزد سروش بر آن است تا نیروهای اهریمنی چون (خشم، کنده یا مستی، بوشاسب یا خواب و تنبلی) و مهم‌تر از همه دوغ را از میان ببرد. سروش نابود کننده‌ی دیو آز و خشم است و به همراه مهر و رشن (دو ایزد باستانی ایرانیان) کارهای انسان‌ها را سنجیده و به نیکوکاران پاداش و به بدکاران کیفر می‌دهد. او فرمانروا و دهبد جهان است. بر همه‌ی ارزه (کشور باختری) و سوه (کشور خاوری) فرمانروایی دارد. او نگاهبان تن در جهان است و برای نگاه‌بانی آفریدگان، همواره بیدار و هوشیار بر گرد جهان می‌گردد. هفدهمین روز هر ماه به نام ایزد سروش به عنوان پیام‌آور غیب و پیک ایزدی شناخته می‌شود
 


تاریخ پست:1397/1/17 8:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1305

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.مطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics