تاریخ پست:1397/1/6 12:17
خبریار امرداد: گوهر برومندی

چهلمین دوره‌ از پیکارهای جام یگانگی با برگزاری آیین اختتامیه و شناسایی برترین‌های این دوره به ایستگاه پایانی رسید.
آیین اختتامیه جام یگانگی با سرایش گات‌ها و نیایش آغاز شد. از داوران والیبال، بسکتبال و والیبال نونهالان سپاسداری شد. سپاسداشت از مهربان سهرابی و گات‌ها‌خوانان آیین گشایش و اختتامیه جام یگانگی بخشی از این برنامه بود.
در رده‌ی والیبال نوجوانان تیم‌های مدرسه‌ی والیبال-ب، نرسی‌آباد و مدرسه‌ی والیبال الف به ترتیب در جایگاه سوم تا نخست ایستادند.
رده‌ی والیبال خانوادگی تیم بانو در جایگاه نخست ایستاد، تیم دوم این رده سازمان و باشگاه جوانان یزد شد و تیم نجمی جایگاه سوم را از آن خود کرد.
رده‌ی بسکتبال نوجوانان، تیم‌های سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد، کامران گنجی،  یاران مازیاربه ترتیب جایگاه نخست تا سوم را از آنِ خود کردند.
رده‌ی بسکتبال بزرگسالان، تیم 15 ابدی در جایگاه نخست ایستاد، تیم خرمشاه دوم و نرسی آباد تیم سوم شد.
چهلمین دوره‌ از پیکارهای جام ‌شادروان دکتر اسفندیار یگانگی در رشته‌های بسکتبال آقایان در دو رده‌ی بزرگسالان و نوجوانان، والیبال خانوادگی و والیبال نوجوانان از یکم تا پنجم فروردین‌ماه 1397 خورشیدی در محل سازمان باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شد.

گاتاخوانی، نازگل مالی و صدف یزه‌میده

سپاسداری از گاتا خوان های افتتاحیه و اختتامیه

سپاسداری از داوران والیبال

سپاسداری از داوران بسکتبال

والیبال نونهالان

جایگاه سوم والیبال نوجوانان، تیم مدرسه والیبال ب

جایگاه نخست والیبال نوجوانان، تیم مدرسه الف

جایگاه دوم والیبال نوجوانان، تیم نرسی‌آباد

سپاسداری از مهربان سهرابی

جایگاه سوم والیبال خانوادگی، تیم نجمی

جایگاه دوم والیبال خانوادگی، تیم سازمان و باشگاه یزد

جایگاه نخست والیبال خانوادگی، تیم بانو

جایگاه سوم بسکتبال نوجوانان، تیم یاران مازیار

جایگاه دوم بسکتبال نوجوانان، تیم کامران گنجی

جایگاه نخست بسکتبال نوجوانان، تیم سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد

جایگاه سوم بزرگسالان بزرگسالن، نرسی‌آباد

جایگاه دوم بسکتبال بزرگسالان، تیم خرمشاه

جایگاه نخست بسکتبال بزرگسالان، تیم 15 ابدی

فرتور از فیروزه منوچهری است.

0114

 


تاریخ پست:1397/1/6 12:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2397

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics