تاریخ پست:1397/1/4 10:8
خبریار امرداد: گوهر برومندی

پیرهریشت میزبان شماری از گردشگران در هنگامه‌ی نوروز است.
نوروز هنگام مناسبی برای دیدار گردشگران از جاذبه‌های گردشگری استان یزد است. پیرهریشت، نیایشگاه زرتشتیان، یکی از این مکان‌ها است که شماری از گردشگران را میزبانی می‌کند.
زیارت پیرهریشت، روز امرداد تا خور از ماه فروردین در گاهشمار زرتشتی، برابر با هفتم تا یازدهم فروردین‌ماه خورشیدی است. این نیایشگاه از مهمترین نیایشگاه زرتشتیان، بالای کوهی در اردکان استان یزد جای دارد. نیایش‌کنندگان زرتشتی چند روزی را در این مکان به نیایش سپری می‌کنند. سرپرستی و نگهداری پیرهریشت بر دوش انجمن زرتشتیان شریف‌آباد اردکان است.
فرتورهایی از پیرهریشت و دیدار گردشگران در روز سوم فروردین 1397 خورشیدی را در ادامه می‌بینید:
فرتور از آنیتا نوشادی است. فرتورهای زیر از سوی خوانندگان امرداد رسیده و اگر کیفیت مناسب را ندارد پوزش می‌خواهیم. شما خواننده‌ی گرامی هم می‌توانید از آیین‌های ایرانی عکس گرفته و به نشانی sardabir.amordad@gmail.com  بفرستید.

0114


تاریخ پست:1397/1/4 10:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1597

دیدگاه هموندان

نام : فرشید زمان : ۴ فروردین ۱۳۹۷ _ ۲۰:۵۴:۱۱

با بهترین درودها ، در سایتی بوشته بود {..."فرنشین اشا همچنین یادی از روانشاد موبدیار شهمردان شهمردانی نمود و در ادامه از عملیات ساختمانی بازسازی نمای زیارتگاه پیرهریشت پس از جشن هیرومبا، با کسب اجازه از انجمن زرتشتیان شریف آباد، خبر داد."...} . ضمن سپاسگزاری از همه دست اندرکاران عاجزانه خواهش میکنم که زیارتگاه ها را با سنگ و ...زینت نکنند و اجازه دهند که قدمت ان مشخص باشد .شوربختانه اکثر زیارتگاه ها طوری درست شده که انسان فکر میکند به هتل یا ... که تازه ساخته شده وارد شده . برای همگی شادی و تندرستی ارزو دارم .

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics