تاریخ پست:1397/1/4 8:4
خبریار امرداد: گوهر برومندی

چهلمین دوره از جام یگانگی، دوم فروردین‌ماه 1397 خورشیدی، روز دوم از بازی‌ها را سپری کرد.
بسکتبال نوجوانان، بسکتبال بزرگسالان، والیبال نوجوانان و والیبال خانوادگی در این روز پیگیری شد.
فرتورهایی از این دیدارها را در ادامه می‌بینید:

فرتور از فیروزه منوچهری است.

0114


تاریخ پست:1397/1/4 8:4 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1534

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics