تاریخ پست:1397/1/1 19:38
خبرنگارامرداد: فرشته جمشیدی

 بسیاری از گردشگران نوروزی لحظه‌ی تحویل سال را در کنار آتش ورهرام آتشکده‌ی یزد به جشن و شادی نشستند.
فرتورهای رسیده از خوانندگان امرداد را در دنباله ببینید.

عکسهای زیر از سوی خوانندگان امرداد رسیده و اگر کیفیت مناسب را ندارد پوزش می‌خواهیم. شما خواننده‌ی گرامی هم می‌توانید از آیین‌های ایرانی عکس گرفته و به نشانی sardabir.amordad@gmail.com  بفرستید.

0114


تاریخ پست:1397/1/1 19:38 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1880

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics