تاریخ پست:1397/1/1 16:31
یاد درگذشتگان گرامی باد

برپایی آیین جاسبز باد

خبرنگارامرداد: فرزانه خسروی

 زرتشتیان نخستین روز سال را به دیدار خانواده‌هایی می‌روند که در سال گذشته عزیزی را از دست داده‌اند و با آرزوی سالی خوب برایشان جای خالی درگذشته را سبز و گرامی می‌دارند. این ایین چند سالی است که در خانه‌ی نرگس در روز اورمزد و ماه فروردین برابر با یکم فروردین برپا می‌شود.

فرتورازهمایون مهرزاداست.

1393

 


تاریخ پست:1397/1/1 16:31 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2221

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics