تاریخ پست:1397/1/1 7:12
همایون مهرزاد

زرتشتیان تهران نخستین ساعت از سال 1397 خورشیدی را با نیایش به درگاه اهورامزدا آغاز کردند.
شماری از زرتشتیان تهران از نخستین ساعتِ سال 1397 خورشیدی در شاه‌ورهرام ایزد به نیایش پرداختند تا روز نو و سال نو را با همازوری و همبستگی آغاز کنند. 

فرتورازهمایون مهرزاداست.

1393


تاریخ پست:1397/1/1 7:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2385

دیدگاه هموندان

نام : راحتی زمان : ۱ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۰:۳۳:۰۷

د رودها به فرنشین دو هفته نامه وزین امرداد جناب آقای بابک سلامتی استاد فرهیخته ودرود به تک تک شماکارکنان بزرگوار وزحمت کش امرداد سال نو را به شما وتمامی ایرانیان راستین وبهدینان نیکو سرشت در سراسر گیتی وپارسی زبانان جهان وهمه کسانی که نوروز را جشن میگیرند و گرامی میدارند خجسته همایون نیکو باد بهترینها را برایتان در سال نو از اهورا مزدا دانا وتواناخواستاریم هرروزتان نوروز نوروزتان پیروز شاد تندرست بهروز باشید باسپاس

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics