تاریخ پست:1396/12/27 14:1
سعید پهلوا ن زاده

 دختری چون برف

هزار و یک شب بی افسانه

 شب بی شهرزاد

و شهرزادی بی شب

با بامدادی بی‌ترانه

پگاه دمید

ناگهان‌تر از ناگهان مژده رسید

دختری چون برف سپید و سپید بارید


تاریخ پست:1396/12/27 14:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1252

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics