تاریخ پست:1396/12/26 14:11
خبریار امرداد: گوهر برومندی

آیین قرعه‌کشی چهلمین دوره‌ی پیکارهای جام یگانگی در سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شد.
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد آدینه 15 اسفندماه 1396 خورشیدی میزبان آیین قرعه‌کشی چهلمین دوره‌ی جام یگانگی بود.
گروه بسکتبال نوجوانان با سه تیم شکل گرفت: نرسی‌آباد (یاران مازیار)، کامران گنجی و 15 ابدی (سازمان و باشگاه جوانان یزد
گروه والیبال نوجوانان از پنج تیم تشکیل شد: نرسی‌آباد (یاران مازیار)، سازمان و باشگاه جوانان یزد الف، ب، ج و د
پنج تیم در گروه والیبال خانگی شرکت کردند: سازمان و باشگاه جوانان یزد، بانو، نجمی، سه نیک و یاران مازیار
گروه بسکتبال بزرگسالان را پنج تیم تشکیل داد: نرسی‌آباد (یاران مازیار)، مزدیسنا خرمشاه، منتخب، پیشکسوتان و  15 ابدی (سازمان و باشگاه جوانان یزد)
این دوره از پیکارهای جام یگانگی از روز نخست فروردین‌ماه 1397 خورشیدی آغاز می‌شود.
آگاهی بیشتر از چگونگی زمانیندی را در خبر بعدی بخوانید.
پیکارهای جام یگانگی در رشته‌ی بسکتبال در دوگروه سنی بزرگسالان و نوجوانان و رشته‌ی والیبال در دو گروه نوجوانان و خانوادگی برگزار می‌شود.

فرتور از فیروزه منوچهری است.

0114


تاریخ پست:1396/12/26 14:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :901

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics