تاریخ پست:1396/12/26 19:37
آریابرزن غیبی
آیین پرسه‌ی همگانی درگذشتگان سال 1396 آدینه 25 اسفندماه 1396 خورشیدی از ساعت 15 تا 17 در تالارآتشکده‌ی کرمان برگزار شد.
آیین اوستا خوانی بر دوش موبدان فرهنگ فلاحتی فریدون هرمزدی هومن فروهری و ده‌موبد مهربان ساسانپور بود.
اقوام و بازماندگان درگذشتگان سال 1396 خورشیدی در تالار باشنده بودند.
نام درگذشتگان سال ۱۳۹۶:
روانشاد سیروس شهریار راوری
روانشاد کیاندخت گودرز فرهنگی
روانشاد سروشیار بهرام کملاغی
روانشاد سیروس شهریار (اسفندیار) فروهری
روانشاد شهریار (اسفندیار) فروهری
روانشاد نادر دینیار هماوند
روانشاد سیمین اسکندر سروشیان 
روانشاد پرویز شهریار غیبی 
روانشاد پروین خدامراد ورجاوند
روانشاد مهران خدایار برخوردار 
روانشاد شیرین هرمزدیار ورجاوند
روانشاد نریمان رستم پرستار 
روانشاد پریزاد(ایران) موبد خداداد رستمی 
روانشاد تابنده سهراب رستمی 
روانشاد بهمن اسفندیار پارسیا
روانشاد کیخسرو اسفندیار حافظی 
روانشاد کیاندخت هرمزدیار تهمتنی
روانشاد دکتر فرهنگ مهربان مهر

 


تاریخ پست:1396/12/26 19:37 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1271

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics