تاریخ پست:1396/12/25 15:11
آریابرزن غیبی

مراسم گهنبار آخر سال چهره «همس‌پت‌میدیم گاه» آدینه ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۶ ساعت هشت در تالار آتشکده کرمان برگزار شد.
موبدان فرهنگ فلاحتی و هومن فروهری با ده موبدی مهربان ساسان‌پور، مراسم اوستا خوانی این گهنبار را انجام دادند.

 

فرتور از از مهربزین رستمی است.

0114


تاریخ پست:1396/12/25 15:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1091

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics