تاریخ پست:1396/12/15 18:25
خبریار امرداد: گوهر برومندی

مصوبه‌ی انجمن زرتشتیان تهران به شوند (:دلیل) نبود زیر ساخت‌های مورد نیاز اجرا نمی‌شود.
کمیسیون ساختمان در یک‌صدوهفتمین نشست که در تاریخ دوشنبه 14 اسفندماه 1396 خورشیدی برگزار شد، از اجرا نشدن درختکاری همگانی آدینه 18 اسفندماه در آرامگاه قصرفیروزه به شوند نبود زیر ساخت‌های مورد نیاز خبر داد.
 بهمن تیمساری در  نشست پیشین انجمن به تاریخ هفتم اسفندماه 1396 خورشیدی درباره‌‌ی فنس‌کشی قصر فیروزه و دگرگونی در شیوه‌ی آن گزارش داده بود.
وی در این باره گفت: با بررسی مصوبه‌ی پیشین مبنی بر فنس‌کشی و محصور کردن قصر فیروزه به این نتیجه رسیدیم که به شیوه‌‌ی درختکاری آرامگاه را محصور کنیم.
پس از آن، مصوبه‌ای با متن زیر پیشنهاد و تصویب شد:
در راستای تثبیت مالکیت املاک انجمن در محدوده‌ی اراضی محصور به دیوار آرامگاه قصر فیروزه و بلوار هجرت و قرارگاه سپاه پاسداران و با هدف ارج نهادن سنت دیرین درختکاری و حفظ فضای سبز مقرر شد ضمن فراخوان عمومی به تاریخ 18 اسفندماه 1396 خورشیدی با حضور و مشارکت همکیشان و سازمان‌های زرتشتی اقدام به کاشت نهال گردد.


تاریخ پست:1396/12/15 18:25 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1152

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics