تاریخ پست:1396/12/4 14:3
پیام آرامش‌باد به خانواده‌های جانباختگان

انجمن زرتشتیان تهران: رخ‌داد 30 بهمن‌ماه محکوم است

خبریار امرداد: گوهر برومندی

انجمن زرتشتیان تهران در پی جانباختن چند تن از نیروهای نگهبان نظم و امنیت شهر تهران در پیامی به خانواده‌های جان‌باختگان آرامش‌باد گفت و رخ‌داد 30 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی را محکوم کرد.
پیام آرامش باد انجمن زرتشتیان تهران را می‌توانید در زیر بخوانید:
انجمن زرتشتیان تهران ضمن محکوم کردن اتفاقات روز ۳۰ بهمن ماه تهران و عاملان آن، به روان پاک شهدای این واقعه درود می فرستد و برای خانواده های ایشان صبر و شکیبایی آرزو میکند.


تاریخ پست:1396/12/4 14:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1506

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics