تاریخ پست:1396/12/4 16:10
خبریار امرداد: گوهر برومندی

 انتخابات داخلی گردش ۲۵ هیات مدیره کانون دانشجویان زرتشتی سوم اسفندماه 1396 خورشیدی برگزار شد.
بر پایه‌ی آگاهی رسانی کانون دانشجویان زرتشتی، نام دبیر گردش ۲۵ کانون دانشجویان زرتشتی و دیگر هموندان هیات رییسه به ترتیب زیر است:
دبیر: آرین یگانگی
دبیر دوم: پوریا پوردهقان
منشی: مهسا خدایی
خزانه‌دار: پرهام کشاورزی
همچنین در این نشست رابط شوراهای کانون دانشجویان زرتشتی در هیات مدیره نیز مشخص شدند:
رابط شورا مددکاری: آرین یگانگی
رابط شورا کار و اقتصاد: مهسا خدایی
رابط شورا ورزشی: هومن فرازیان
رابط شورا هنر: فرزین دستان
رابط شورا فرهنگ و ادب: پوریا پوردهقان
رابط شورا آموزشی: نوشین فیروزبخش
رابط شورا دینی: پریسا رایومند
رابط شورا روابط عمومی: پرهام افشاری
همچنین اعضای هیات بازرسان گردش 21 کانون دانشجویان عبارتند از:
هومن فرازیان و پرهام افشاری
گفتنی است انتخابات گردش ۲۵ کانون دانشجویان زرتشتی چهارشنبه دوم اسفندماه برگزار شد و ۷ هموند هیات مدیره گزینش شدند.

 


تاریخ پست:1396/12/4 16:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2008

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics