تاریخ پست:1396/11/11 12:38
مهشید آتشبند

آیین آتش‌افروزی با باشندگی شماری از زرتشتیان اصفهان در خانه زرتشتیان اصفهان برگزار شد.
آیین جشن سده 10 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی با گاتاخوانی آغاز شد. خداداد ماوندادی، فرنشين انجمن زرتشتیان اصفهان، و موبد بهزاد نیک‌دین در زمینه‌ی جشن سده سخنرانی کردند.
اجرای سرود از سوی دانش‌آموزان و نونهالان، مسابقه و نمايش بخش‌هایی از این جشن بود. همچنین مانند سال‌های پیشین، مهشید آتشبند، آموزگار دینی، با پیش‌کش‌هایی از دانش‌آموزان سپاس‌داری کرد. در پایان از باشندگان با شام پذیرایی شد.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1396/11/11 12:38 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1398

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics