تاریخ پست:1396/11/7 12:4
خبریار امردا: گوهر برومندی

جوانان زرتشتیِ یزد به خجستگی آتش‌افروزی جشن سده هیزم گردآوری کردند.

جوانان هموند سازمان و باشگاه زرتشتی  یزد، آدینه پنجم بهمن‌ماه 1396 خورشیدی هیزم مورد نیاز را فراهم ‌کرده و به جایگاه برگزاری جشن ‌‌آوردند و توده‌ی بزرگی از هیزم را بر روی هم انباشته کردند.

فرتورهایی از این گزارش را درادامه ببینید:

 

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1396/11/7 12:4 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1844

دیدگاه هموندان

نام : شهرام زادمهر زمان : ۷ بهمن ۱۳۹۶ _ ۱۶:۴۸:۲۰

بشادکامی و خوشی شکسته باد اهریمن

نام : مهرداد زمان : ۸ بهمن ۱۳۹۶ _ ۱۴:۰۴:۰۹

زنده باشید جوانان عزیز و نور چشمانمان

نام : رضادهقانی زمان : ۹ بهمن ۱۳۹۶ _ ۱۹:۱۵:۰۲

به فرخندگی باشد این همازور

نام : راحتی زمان : ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ _ ۱۰:۲۱:۱۸

بادرودهای فراوان به این جوانان اصیل وبا وفا وفرهنگ دوست ایرانی که در حقیقت میراث داران این سرزمین هستند وپاسدار واقعی فرهنگ تمدن ایرانی هستند درود به شرفشان شادیتان بی پایان ومهرتان جاوید پیروز باشید یزدان پناهتان باد.سه پاس

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics