تاریخ پست:1396/10/28 7:30
خبریار امرداد: گوهر برومندی

آیین بزرگ‌داشت سَدِه در دبستان دخترانه‌ی گیو و پسرانه‌ی جمشیدجم برگزار می‌شود.

دبستان گیو، 5پنج‌شنبه بهمن‌ماه 1396 خورشیدی از ساعت 15 و 30 دقیقه با برنامه‌های شاد و گوناگون این جشن را گرامی می‌دارد.همچنین دانش‌آموزان دبستان جمشیدجم دوشنبه 9 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی جشن سده را برگزار می‌کنند.

جشن سده اشاره به پیدایش آتش از سوی هوشنگ شاه پیشدادی نیز است. در این آیین زرتشتیان برای نیایش و شادی گردهم می‌آیند. در پایان روز سه تن از موبدان با لباس سپید بر تن و آتش‌دان در دست، هیزم‌های گرد آمده را با آتش می‌افروزند. موبدان بخش‌هایی از اوستای آتش نیایش را می‌خوانند.


تاریخ پست:1396/10/28 7:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1425

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics