تاریخ پست:1396/10/24 13:3
سازمان زنان زرتشتی به پیشواز سده می‌رود

برگزاری گهنبار توجی به شکرانه‌ی تندرستی

خبریار امرداد: گوهر برومندی

سازمان زنان زرتشتی تهران، آیین گهنبار توجی همگانی را برای تندرستی  برگزار می‌کند

آیین گهنبار توجی به شکرانه‌‌ی تندرستی، 9 بهمن‌ ماه 1396 خورشیدی ازساعت 10 بامداد در تالار خسروی برگزار می‌شود.

سازمان زنان زرتشتی با فراخوان از زرتشتیان برای باشندگی در این برنامه، این آیین گهنبارخوانی را فرصت مناسبی برای همازوری دانسته است. همچنین همکیشان می‌توانند برای آگاهی بیشتر با سازمان زنان زرتشتی به شماره‌ی 66706419 تماس بگیرند.

واژه‌ی گهنبار جشن سالیانه یا فصلی است که در ستایش از شش مرحله‌ی آفرینش در شش هنگامه‌ی (چَهره) سال برگزار می‌شود. گهنباری را که خارج از این شش چهره خوانده شود، گهنبار توجی گو‌یند.


تاریخ پست:1396/10/24 13:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1245

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics