تاریخ پست:1396/10/10 12:23
خبریار امرداد: گوهر یرومندی

گهنبار چَهره میدیاریم گاه و جشن دیگان شنبه نهم دی‌ماه 1396 خورشیدی برابر با 30 دسامبر 2017 میلادی در آمریکا برگزار شد.

هم‌زمان با آیین گهنبار، جشن دیگان نیز از سوی انجمن زرتشتیان ایالت واشنگتن با باشندگی شماری از زرتشتیان ساکن در این ایالت در كليسايي در شهر بلویو برگزار شد. اوستا‌خوانی گهنبار میدیاریم گاه بر دوش موبد جمشید پوراسفندیاری بود.

گفتنی است، این چهره از گهنبار از روز مهر تا روز ورهرام در گاهشمار زرتشتیان که برابر با 10 تا 14 دی‌ماه در گاهشمار رسمی کشور است، برگزار می‌شود. در این چهره آفرینش جانوران پاس داشته می‌شود.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1396/10/10 12:23 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2010

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics