تاریخ پست:1396/10/7 22:19
همایون مهرزاد

 آیین پرسه روان‌شاد رستم بهدین خزانه‌دار پیشین انجمن زرتشتیان تهران پنجشنبه هفتم دی‌ماه ۱۳۹۶ برگزار شد.

رستم بهدین هموند گردش‌های ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۴۲ انجمن زرتشتیان تهران بود که ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶ در سن ۷۴ سالگی درگذشت.

موبد فرزاد لهراسب

پدرام سروشپور از زندگینامه و کارنامه کاری روانشاد سخن گفت

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1396/10/7 22:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2127

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics