تاریخ پست:1396/10/5 21:34
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

آیین جَشَن‌خوانی درگذشت اشوزرتشت به کوشش انجمن زرتشتیان تهران در بامداد پنجم دی‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی برگزار شد.

تالار ایرج تهران از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه‌ی امروز میزبان زرتشتیانی بود که به مناسبت درگذشت اشوزرتشت برای آیین جشن‌خوانی گردهم آمده بودند. گفتنی است پس از این آیین باشندگان در مراسم به سوی آرامگاه زرتشتیان تهران (قصر فیروزه) رهسپار شدند.

ازراست:فرهادکاویانی هموند انجمن زرتشتیان تهران، رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1396/10/5 21:34 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2460

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics