تاریخ پست:1396/10/5 17:18
آریابرزن غیبی

زرتشتیان کرمان به مناسبت درگذشت اشوزرتشت آیین گهنبار از ساعت ۱۱ بامداد سه‌شنبه پنجم دی‌ماه در آتشکده‌ی این شهر برگزار کردند.

موبدان فرهنگ فلاحتی، فریدون هرمزدی و هومن فروهری به همراه دِه‌موبد مهربان ساسان‌پور آیین گهنبارخوانی را به جای آوردند. سپس موبد فلاحتی از بزرگان درگذشته هازمان زرتشتی به ویژه روانشاد موبد مهران غیبی یاد کرد و در پایان از باشندگاه با آش بریون، سداب، دونو، سیرو، ماست و لورک پذیرایی شد.

فرتور از آریابرزن غیبی است.

0114


تاریخ پست:1396/10/5 17:18 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2303

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics