تاریخ پست:1396/10/5 7:57
در امرداد379 چاپ شده است

ارمغان روزگاران

خبرنگار امرداد: فرشته جمشیدی

ویژه‌نامه‌ی زرتشت که همراه با «امرداد» 379 چاپ شده است دربردارنده‌ی نوشتارهایی است که از زندگی و اندیشه‌های پیام‌آور ایرانی سخن می‌گوید. یکی از این نوشتارها با عنوان «ارمغان روزگاران» به قلم دکتر کتایون مزداپور است. وی در این نوشتار به اندیشه‌های اشوزرتشت و فلسفه‌ی برخی از آیین‌های زرتشتی پرداخته است.
وی در این نوشتار آورده است:
می‌گویند «ارداویراف‌نامه» کتابی است که داستان آن را باید پیش‌نمونه برای «کمدی الهی» دانته دانست. این هر دو، قصه‌ی سفر کسی را می‌آورد که در زندگانی به عالم دیگر رفته و پاداش اخروی نیکی و ثواب، و مکافات بدی و گناه را به چشم دیده است. در ارداویراف‌نامه، نیازی که ضرورت این سفر روحانی و مکاشفه را نقش می‌زند، پرسیدن از حقیقت درستی و یا نادرستی شیوه‌های نیایش، و آیین‌ها، و نیز باورهایی است که پیشوایی چون آدربادِمهرسپندان صحت آن‌ها را ضمانت کرده است. آدربادِمهرسپندان (مثلا بنگرید: پژوهشی در اساطیر ایران، از مهرداد بهار، 1376، صص 300-334 را) نامی است که آن را هنوز در نیایش‌ها می‌شنویم و هنوز آن باورهای دیرینه را گرامی می‌داریم. در این داستان، یکی به نوآوری و تنظیمی تازه از باورها و رسوم و آیین‌های کهن برمی‌خوریم، و دیگر، اصول و احکامی را بازمی‌یابیم که در بنیاد آن طرزهای نیایش کهن نهفته است و در ژرفای آن ذهنیات و عقاید به عمل می‌پردازد و حقیقت بزرگ را در کردار و رفتار و اندیشه آشکار می‌گرداند...
متن کامل این نوشتار با عنوان «ارمغان روزگاران» در «امرداد» 379 چاپ شده است.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد از راه‌های زیر نیز بهره ببرند:

لینک فروش اینترنتی شماره‌ی 379 امرداد:

https://goo.gl/x6brvi

لینک اشتراک ایمیلی امرداد:

https://goo.gl/XqpSbS

 


تاریخ پست:1396/10/5 7:57 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1062

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics