تاریخ پست:1396/10/4 11:38
پاییز تهران از نگاه دوربین امرداد

پاییزی که بی چتر گذشت

سوده حاجی کرم

 

باران نشانی از پاییز است، پاییزی مملو از رنگ و زیبایی ولی پایتخت ایران امسال بارانی به خود ندید، گویی فصل رنگ‌ها در مسیر آمدن همراه همیشگی خود را گم کرده است.

روزهای نخست پاییز چنان درختان سرسبز بودند که گمان می‌رفت برگ‌ها هم خیال رنگ باختن ندارد. روزها گذشت و میانه پاییزبود که برگ‌های درختان پاییزی شدند، زرد، قرمز ونارنجی ولی ما هم‌چنان در حسرت باران ماندیم. در روزهای پایانی فصل خزان چیزی که برایمان ماند خش خش برگ‌های خزانی زیر پاهای عابران بود. بر آن شدیم تا پاییز را هم‌چنان سالهای پیش به تصویر بکشیم اگرچه بدون همراه همیشگی‌اش، باران.

در دنباله با هم فرتورهایی از خزان تهران را ‌می بینیم.

 

 

فرتورها از عکاسان امرداد است.

1393


تاریخ پست:1396/10/4 11:38 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1621

دیدگاه هموندان

نام : همکیش زمان : ۴ دی ۱۳۹۶ _ ۱۲:۴۶:۵۱

زیبا بود...

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics