تاریخ پست:1396/10/2 14:34
خبریار امرداد: گوهر برومندی

آیین گرامی‌داشت جشن چله در دبستان پسرانه‌ی جمشیدجم ( وابسته به انجمن زرتشتیان تهران) برگزار شد.

خانواده‌ی دانش‌آموزان این آموزشگاه زرتشتی، شنبه دوم دی‌ماه 1396 خورشیدی کلاس‌های خود را آذین کردند و سفره‌ی مناسب جشن چله را چیدند. میزبانی از دانش‌آموزان با صبحانه‌ی سالم از دهش نوشین پشوتن، مدیر دبستان جمشیدجم، بود.

گفتنی است، جشن چله به شوند(:دلیل) تعطیلی دبستان در هفته‌ی گذشته، شنبه دوم دی‌ماه برگزار شد.

 فرتور از تارنمای دبستان جمشیدجم است.

0114


تاریخ پست:1396/10/2 14:34 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1397

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics