تاریخ پست:1396/9/30 10:55
مرکز زرتشتیان کالیفرنیا برگزار کرد

جشن شب چله در میان زرتشتیان آمریکا

خبرنگار امرداد

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۶ جشن شب چله را برگزار کردند.

در این برنامه موسیقی و دست‌افشانی برگزار و سخنرانی و توضیحاتی درباره‌ی شب چله داده شد.

 

فرتور از مرکز زرتشتیان کالیفرنیا است.


تاریخ پست:1396/9/30 10:55 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2184

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics