تاریخ پست:1396/9/27 21:19
دست رد شورای نگهبان بر مصوبه‌ی مجلس

شورای نگهبان با ورود اقلیت‌ها به شوراها مخالفت کرد

خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

شورای نگهبانشورای نگهبان طرح دوفوریتی مجلس را که اجازه می‌داد پیروان ادیان توحیدی به شوراهای شهر و روستا راه یابند رد کرد.

در نامه‌ای که ساعاتی پیش به امضای محمدرضا علیزاده، قائم‌مقام شورای نگهبان، رسیده است مصوبه‌ی ۲۱ آذرماه ۱۳۹۶ مجلس پیرامون حضور دوباره‌ی پیروان ادیان توحیدی در شوراهای شهر و روستا رد شد.

در دو تبصره از این طرح که کلیات آن هشتم آذرماه به تصویب مجلس رسید آمده بود:

تبصره ۱: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.

تبصره ۲: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

 

نامه‌ی شورای نگهبان در رد مصوبه‌ی مجلس؛ حضور اقلیت‌های دینی در شوراها خلاف موازین شرع است


تاریخ پست:1396/9/27 21:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1149

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics