تاریخ پست:1396/9/28 16:7
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

زرتشتیان تهران به رسم هر ماه، این بار در روز اردیبهشت و دی‌ماه (بنابر گاه‌شمار زرتشتی) در آتشکده‌ی تهران گردهم آمدند. 

آیین نیایش همگانی پسین دوشنبه، ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶ خورشیدی با باشندگی موبدان و گروهی از زرتشتیان تهران برگزار شد.

 

موبد بمان مهربانی

موبد مهربان فیروزگری درباره نحوه درست ایستادن در هنگام نیایش سخن گفت که تنها نباید پشت به خورشیدوآتش بود، در کنار وی موبد فرهنگ ضیاطبری

موبد فرهنگ درباره چهار جشن دیگان سخن گفت که از اورمزد، روز نخست از ماه دیماه و دی به آذر، دی به دین و دی به مهر تشکیل شده است

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1396/9/28 16:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2262

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics