تاریخ پست:1396/9/26 11:30
خبریار امرداد: گوهر برومندی

آزمون هماهنگ دینی نیمه‌ی ‌نخست سال تحصیلی 97-1396 در خانه‌ی دولت کرج برگزار شد.

دانش‌آموزان زرتشتی کرج، آدینه 24 آذرماه 1396 خورشیدی، در آزمون دینی ترم نخست شرکت کردند.خانواده‌ها‌ی دانش‌آموزان از سوم دی‌ماه می‌توانند برای گرفتن کارنامه به رستم خسرویانی مراجعه کنند.

بنابر آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان کرج، آدینه 29 دی‌ماه، کلاس‌های دینی پس از آزمون آغاز می‌شود.

فرتور از کانال انجمن زرتشتیان کرج است.

0114


تاریخ پست:1396/9/26 11:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1275

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics