تاریخ پست:1396/9/21 12:30
خبریار امرداد: گوهر برومندی

دبستان پسرانه‌ی دینیاری یزد برای دانش‌آموزان زاده‌ی پاییز جشن گرفت.

کادر آموزشیِ این آموزشگاه زرتشتی با همکاری انجمن اولیا و مربیان، دو‎‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶ خورشیدی برای ۱۷ تن از دانش‌آموزان زاده‌ی پاییز جشن زادروز برگزار کرد.

فرتور از دبستان دینیاری است.

0114


تاریخ پست:1396/9/21 12:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1204

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics