تاریخ پست:1396/9/5 13:4
آریابرزن غیبی

پیکارهای فوتسال جام همتی باشگاه اردشیر همتی کرمان از روز آدینه 26 آبان‌ماه 1396 خورشیدی آغاز شده است و تا سه هفته ادامه دارد.

این پیکارها که به مدت سه هفته پیگیری می‌شود در دو رده‌ی «بانوان و پسران نوجوان» و «آقایان بزرگ‌سال» با باشندگی هفت تیم برگزار می‌شود.

دور دوم این پیکارها با برگزاری سه بازی در روز آدینه سوم آذر ماه پیگیری شد که فرتور(:عکس)های آن در دنباله آمده است:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرتور از آرش غیبی است.
0114

تاریخ پست:1396/9/5 13:4 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1349

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics