تاریخ پست:1396/8/21 15:24
خبرنگار امرداد: فرشته جمشیدی

علی یونسی دستیار ویژه رییس‌جمهوری در سخن نخست «امرداد» شماره‌ی 376 به حقوق شهروندی و مفهوم آن پرداخته و باور دارد پیروی از آن انسجام ملی و ایجاد هم‌بستگی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
وی در بخش از نوشتار خود آؤرده است: «رعایت حقوق انسان‌ها از آموزه‌های بنیادین و اساسی تمام ادیان آسمانی است. همه‌ی پیام‌آوران الاهی به رعایت حقوق انسانی وصیت و تاکید کرده‌اند. حقوق شهروندی که یک مفهوم امروزین است، در تعالیم و آموزه‌های ادیان توحیدی، ریشه دارد. ادیان الاهی به بشر می‌آموزند که همه‌ی انسان‌ها از هر دین، زبان، نژاد و قومی صاحب کرامت‌اند. باور به کرامت انسانی، زیرساخت مفهوم حقوق شهروندی است. از طرفی مشاهده می‌شود که در فرهنگ ایران‌زمین، رعایت حقوق دیگران و شهریار دانستن شهروندان از اصول اخلاقی بوده است. در این راستا، تدوین «منشور حقوق شهروندی» توسط رییس جمهوری، دکتر حسن روحانی، طرحی ماندگار و اقدامی پسندیده بود که بی‌گمان در تاریخ این سرزمین به یادگار خواهد ماند. حقوق شهروندی با ماجرای آقای سپنتا نیکنام وارد مرحله‌ی جدیدی شد. به گونه‌ای که می‌توان گفت با موضوع پیش‌آمده برای ایشان در کشور نهضت خودجوش دفاع از حقوق شهروندی ایجاد شد. البته این ارزش....»

این نوشتار با عنوان «حقوق شهروندی با ماجرای «سپنتا نیکنام»، ماندگار شد» در رویه‌ی یک «امرداد» 376 چاپ شده است.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد از راه‌های زیربهره ببرند:

لینک خرید شماره‌ی 376 امرداد:

https//goo.gl/Byue3p

لینک اشتراک ایمیلی امرداد:

https://goo.gl/XqpSbS


تاریخ پست:1396/8/21 15:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :964

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics