تاریخ پست:1396/7/23 11:21
خبریار امرداد: گوهر برومندی

گهنبار چَهره اياسرم گاه شنبه 22 مهرماه 1396 خورشیدی برابر با 14 اکتبر 2017 میلادی در آمریکا برگزار شد.

آیین گهنبار از سوی انجمن زرتشتیان ایالت واشنگتن با باشندگی شماری از زرتشتیان ساکن در این ایالت در كليسايي در شهر بلویو برگزار شد. اوستا‌خوانی گهنبار ایاسرم‌گاه بر دوش موبد جمشید پوراسفندیاری بود.

موبد جمشید پوراسفندیاری

فرتور از آتوسا مندگاری است.

0114


تاریخ پست:1396/7/23 11:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2180

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics