تاریخ پست:1396/7/3 23:17
خبریار امرداد: گوهر برومندی

سازمان زنان زرتشتی، سوم مهرماه 1396 خورشیدی، نشست کاربردی و کارگاهی توانمندسازی سالمندان (طرح حساس) را برگزار کرد.

حسین جعفری، مدیر فنی مرکز توان‌بخشی قاصدک انجمن آلزایمر ایران، سخنران این نشستِ آموزشی در تالار خسروی بود. کارگاه و نشست آموزشی با درون‌مایه‌ی توانبخشی (جسمی، ذهنی، تفریح‌درمانی، هنردرمانی، موسیقی درمانی) در راستای افزایش قوای جسمانی و پیشگیری از زمین خوردن سالمندان، حفظ سلامتی، بهبود عملکردهای قوای ذهنی، پیشگیری از دمانس و بیماری آلزایمر و توانمندی سالمندان برگزار شد.

کارگاه توانمندسازی سالمندان با پرسش از سوی باشندگان و پاسخِ سخنران پایان یافت.

حسین جعفری

فرتور از سازمان زنان زرتشتی است.

0114


تاریخ پست:1396/7/3 23:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2016

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics