تاریخ پست:1396/7/3 12:49
خبریار امرداد: گوهر برومندی

انجمن زرتشتیان شیراز دهم مهرماه ۱۳۹۶ خورشیدی در تالار روانشاد یزدانی مهرگان را برگزار می‌کند.

مهرگان در شیراز از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه آغاز می‌شود و همراه با آیین دینی و سخنرانی از پذیرفته‌شدگان کنکور امسال سپاس‌داری می شود.

بنابر گاه‌شمار زرتشتی هر سال از ۱۲ ماه سی‌روزه تشکیل شده است که هر روز و ماه نامی ویژه‌ی خود دارد. زرتشتیان برابری نام روز و ماه را جشن می‌گیرند؛ مانند روز شهریور از ماه شهریور که برابر است با جشن شهریورگان. بنابر گاه‌شمار زرتشتی روز مهر از ماه مهر که در سالنمای رسمی کشور برابر است با ۱۰ مهرماه جشن مهرگان است.

بنابر باورهای اساطیری فریدون در این روز ضحاک ماردوش را در کوه دماوند به بند کشیده است.


تاریخ پست:1396/7/3 12:49 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2182

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics