تاریخ پست:1396/6/26 12:10
خبریار امرداد: گوهر برومندی

زتشتیان کرج شنبه، ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۶ گهنبار پایان تابستان را جشن گرفتند.

آیین اوستا خوانی گهنبار چهره‌ی پیته شهیم گاه از ساعت ۱۸ در تالار مهرداد خانه‌ی دولت کرج برگزار شد. موبد گودرز ماوندی اوستاخوانی این آیین را بر دوش داشت. 

فرتور از گروه ورهرام است.


تاریخ پست:1396/6/26 12:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1592

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics