تاریخ پست:1396/6/25 15:58
خبریار امرداد: گوهر برومندی

 کمیسیون مددکاری زرتشتیان کرج، گهنبار پایان تابستان را در کوشک ورجاوند گیلان برگزار کرد.

آیین اوستا خوانی گهنبار چَهره‌ی پیته شهیم گاه پنج شنبه 23 شهریورماه 1396 از ساعت 18 در کوشک ورجاوند برگزار شد.

اوستا خوانیِ گهنبار بر دوش موبد گودرز ماوندی بود.

 

فرتور از جاوید کیانی است.

0114


تاریخ پست:1396/6/25 15:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2742

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics