تاریخ پست:1396/6/25 10:52
خبریار امرداد: گوهر برومندی

 روز سوم پیکارهای جام راستی 23 شهریور‌ماه 1396 خورشیدی در باشگاه خرمشاه یزد برگزار شد.
سی‌و‌هفتمین دوره از پیکارهای جام راستی سه‌شنبه 21 شهریورماه گشایش یافته و تا آدینه ادامه دارد.

 

فرتور از فیروزه منوچهری است.

0114


تاریخ پست:1396/6/25 10:52 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1725

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics