تاریخ پست:1396/6/23 19:33
آریابرزن غیبی

 مراسم چهره گهنبار پیته شهم‌گاه به شادی روان مهرتاج نورافروز، پهلوان مهربان طهمورسی زاده و هماروانان چهارشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۷ در آتشکده کرمان برگزار شد.

اوستای این مراسم را موبدان فرهنگ فلاحتی و هومن فروهری برای باشندگان خواندند و در ادامه موبد فروهری درباره گهنبار صحبت کرد و یادی کرد از شادروانان به‌خصوص روان‌شاد موبد مهران غیبی و در پایان از باشندگان پذیرایی شد
این مراسم به کوشش خانواده روان‌شادان مهرتاج نورافروز و مهربان طهمورسی زاده برگزار شد.

فرتور از آریابرزن غیبی است.

0114


تاریخ پست:1396/6/23 19:33 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1596

دیدگاه هموندان

نام : ف.ش زمان : ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ _ ۰۲:۰۵:۱۳

سرت سبز و نفست گرم هومن جان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics