تاریخ پست:1396/6/11 11:09
خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره آدینه دهم شهریورماه 1396 به کار خود پایان داد و در آن برگزیدگان گاتاشناسی مشخص شدند.

در بخش اصلی بالای 18 سال پریسا رایومند و بهنام مرادیان، اصلی 13 تا 18 سال یسنا بهمردی، ویستا رایومند، کیانا نمیرانیان، شینا سرداری، آرین بمانی چم و نیکان شهریاری برگزیده شدند.

در رده‌های جنبی بالای 18 سال و جنبی بین 13 تا 18 سال نیز به ترتیب فریدون بهرامیان فرشید، خداداد خسرویانی و فردین فلفلی و مهرنگار موبد، مهرنوش موبد، فروزان ایرجی، سپند باوفا، پدرام کاویانی، آرین تیمساری و سپهر میزانیان برگزیده شدند.

 

 

 


تاریخ پست:1396/6/11 11:09 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1566

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics