تاریخ پست:1396/4/14 12:03
مهدکودک پرورش برگزار می‌کند:

بازدید کودکان زرتشتی از شهر لی‌لی‌پوت

خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

مهدکودک پرورش از کودکان زرتشتی برای بازدید از شهر «لی‌لی‌پوت» دعوت می‌کند.

مهدکودک دکتر بهرام پرورش، کودکان زرتشتی را دوشنبه 26 تیرماه به شهر «لی‌لی‌پوت» می‌برد. کودکان زرتشتی در این بازدید از نزدیک با بازی‌های ویژه کودکان و پیشه‌ها آشنا می‌شوند.
این برنامه ویژه‌ی کودکان سه تا 10 سال است. دوست‌داران برای شرکت دراین برنامه می‌بایست از هفته‌ی پیش از آن نام‌نویسی کنند و با مهدکودک به شماره‌ی 88947030 تماس بگیرند.


تاریخ پست:1396/4/14 12:03 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1202

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics