تاریخ پست:1396/4/12 13:42
شهرام پوردهی زین‌آباد

زرتشتیان شیراز از ساعت 18 آدینه نهم تیرماه در پي آگهی چاپ شده در روزنامه خبر جنوب و آگاهي‌رسانی پیشین انجمن زرتشتیان این شهر، هم‌زمان با باشندگی در آيين گهنبار چَهره‌ی «میدیوشهم‌گاه» در مجمع همگانی عادی سالانه‌ی انجمن زرتشتیان شیراز باشنده شدند.
پس از اوستاخوانیِ موبدیار رستم خسرویانی، به رسم همه‌ی گهنببارهای شیراز، ارايه‌ی گزارش عملکرد انجمن، «از گاهان‌بار تا گاهان‌بار» از سوي هوشنگ اسفندیاریان سخنگوی انجمن انجام گرفت تا نوبت به مجمع همگانی عادی سالانه‌ی انجمن زرتشتیان شیراز و هیات تولیت موقوفات زرتشتیان شیراز برسد. پیش از آغاز مجمع، افلاتون سهرابی فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز به تفاوت‌های انجمن، هیات تولیت و شورای حل اختلاف اشاره داشتند و سپس هیات ريیسه‌ی مجمع از میان باشندگان برگزيده شدند که در پي آن رستم خسرویانی، رستم کاوسی زین‌آباد، شبنم پوردهی زین‌آباد و کامبیز ایرجی در جایگاه پیش‌بینی شده جای گرفتند که از میان خود رستم خسرویانی را به عنوان فرنشين و شبنم پوردهی را به عنوان دبیر برگزیدند. سپس افلاتون سهرابی فرنشین انجمن گزارشی از عملکرد سال 1395 انجمن و همچنین هیات تولیت موقوفه‌هاي زرتشتیان شیراز ارايه داد، وی در ابتدای سخنان خود از کمیسیون‌های سه گانه‌ به عنوان بازوان توانمند انجمن به نیکی یاد و سپاس‌داری کرد. در ادامه اردشیر ساسانی بازرس اصلی انجمن افزون بر ارايه‌ي بیلان مالی سال 1395 که با تایید بیشینه(:اکثریت) باشندگان به تصویب رسید، از عملکرد انجمن و هیات تولیت ابراز خرسندی کرد. پس از آن با بیشینه‌ی آرا، اردشیر ساسانی و کیخسرو فلاحتی برای یک سال دیگر به عنوان بازرسان اصلی و  جانشین انجمن و هیات تولیت برگزيده شدند. این مجمع ساعت ٢١ با پاسخگویی به پرسش‌های باشندگان، امضای صورت‌جلسه از سوي باشندگان و پذیرایی شام به پايان رسيد.

اوستاخوانی موبدیار رستم خسرویانی

گهنبار خوانی به کوشش موبدیار رستم خسرویانی

گزارش سخنگوی انجمن زرتشتیان شیراز (هوشنگ اسفندیاریان)

هیات رییسه مجمع عمومی، بازرس و فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز

فرتور از پریسا بهروزی است.

0114


تاریخ پست:1396/4/12 13:42 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2261

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics