تاریخ پست:1396/4/8 19:0
همزمان با نخستین روز از گهنبار میدیوشهم‌گاه

بانگ اوستا در آتشکده‌ی تهران پیچید

خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

آیین اوستاخوانیِ نخستین روز از گهنبار میدیوشهم‌گاه امروز در آتشکده‌ی تهران برگزار شد.

شماری از زرتشتیان از بامداد امروز پنج‌شنبه هشتم تیرماه 1396 خورشیدی در آتشکده‌ی تهران گردهم آمدند و با اوستاخوانی موبدان در آیین‌های واج‌یشت گهنبار همازور شدند.

صبحانه امروز از سوی شهناز دادنام اسفندیاری به نامگانه فرزندشان روانشاد شهریار کیومرث اسفندیاری دهش شده بود.

گهنبار چهره‌ی میدیوشهم‌گاه از روز خیر ایزد و تیرماه آغاز شده و تا دی‌بهمر ایزد در گاهشمار زرتشتی به درازا می‌کشد. این گهنبار آفرینش آب را پاس می‌دارد. میدیوشهم به چم(:معنی) میانه‌ی تابستان است.

 

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393

 


تاریخ پست:1396/4/8 19:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2612

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics