تاریخ پست:1396/3/25 11:21
زرتشتیان یزد برگزار کردند

گهنبارخوانی و نیایش در ستی‌پیر

خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

 زرتشتیان یزد چهارشنبه ۲۴ خوردادماه ۱۳۹۶ به زیارت ستی‌پیر رفتند.

در این زیارت که با گهنبارخوانی همراه بود، موبد مهربان آفرین فرنشین انجمن زرتشتیان مریم‌آباد و تاج گوهر خداداد کوچکی (خادم) هموند انجمن زرتشتیان تهران برای باشندگان سخنرانی کردند.

 

 موبد کورش نیکنام

موبد مهربان آفرین

چهره میانی اسفندیار اختیاری نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس

تاج گوهر خداداد کوچکی (خادم) هموند انجمن زرتشتیان تهران

فرتور از خداداد خسرویانی است.

0114

 


تاریخ پست:1396/3/25 11:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3207

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics