تاریخ پست:1396/3/22 15:46
خبرنگار امرداد: آریا جوانمردی

گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه، میانه‌ی تابستان بزرگ در مجتمع مسکونی رستم‌باغ برگزار می‌شود.

گهنبار گاتهاپویان پنجشنبه هشتم تیرماه 1396 و از ساعت 18 در رستم‌باغ برگزار می‌شود. همچنین در ساعت 10 همین روز نیز گهنبارخوانی در این مجتمع مسکونی برگزار خواهد شد.

گهنبار دیگر دوشنبه 12 تیرماه در ساعت 10 برگزار خواهد شد.


تاریخ پست:1396/3/22 15:46 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1315

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics