تاریخ پست:1396/3/11 12:11
خبرنگار امرداد: سپینود جم

پنجمین روز از نمایشگاه جشنواره‌ی ملی عکس شاهنامه همچون روزهای پیشین میزبان شماری از دوست‌داران شاهنامه و فرهنگ ایران زمین بود.

موبد پدرام سروش‌پور، دبیر انجمن موبدان تهران و سردبیر مجله‌ی فروهر، آیدین سلسبیلی، هنرمند جوان حوزه‌ی تاریخ و فرهنگ ایران و دکتر مریم دارا، استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی و پژوهش‌گر حوزه‌ی اساتیر ایرانی مهمانان ویژه‌ی پنجمین روز نمایشگاه عکس شاهنامه بودند. برگزاری کارگاه رنگ در عکاسی و شاهنامه‌خوانی چیستا سلامتی بخشی از برنامه‌های روز پنجم بود.

 

بازدید مریم دارا، استوره‌پژوه از نمایشگاه عکس شاهنامه

آیدین سلسبیلی، هنرمند و طراح موزه‌ی مجازی ایران باستان

برگزاری کارگاه رنگ در عکاسی

شاهنامه‌خوانی چیستا سلامتی

بازدید موبد پدرام سروش‌پور از نمایشگاه عکس شاهنامه

فرتور از زینب مهدوی است.

0114


تاریخ پست:1396/3/11 12:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2276

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics