تاریخ پست:1396/3/6 12:11
مهشید آتشبند

زرتشتیان اصفهان خوردادگان را جشن گرفتند.

جشن خوردادگان همراه با زادروز زاده‌شدگان فصل بهار پنج‌شنبه، چهارم خوردادماه در خانه‌ی زرتشتیان اصفهان جشن گرفته شد.

فرتور از مهشید آتشبند است.

0114


تاریخ پست:1396/3/6 12:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2105

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics