تاریخ پست:1396/2/25 10:51
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی
انجمن موبدان تهران در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر و روستا که در پایان هفته‌ی جاری برگزار می‌شوند پیامی را منتشر کرده است که در زیر می‌خوانید:
                                         به خشنودی اهورامزدا 
همکیشان ارجمند و گرامی 
        بزرگ‌ترین آرمان اشوزرتشت در گاتاها، کتاب آسمانی ما زرتشتیان این است: «ما خواستاریم از زمره‌ی کسانی باشیم که مردم را به سوی راستی و نیکی  و جهان را بسوی آبادانی و پیشرفت رهنمون می‌سازند.»
بی‌تردید جامعه زرتشتیان از کهن‌ترین ایرانیان هستند که به ایرانی بودن خود بالیده و سربلندی خود را در خدمت کردن به ایران و ایرانی دانسته اند. شایسته است که همگی ما زرتشتیان سراسر کشور در انتخابات ریـاسـت  جمــهــوری   و    شورای شهر و روستا که در روز آدینه 29/02/1396 برابر با انارام ایزد و اردیبهشت‌ماه 3755 زرتشتی به انجام می‌رسد، شرکت کنیم. و رای خود را به بهترین کاندیدایی که برگزیده ایم، به صندوق بریزیم.  و در این خویشکاری میهنی که آرمان آن گسترش آزادی فردی و عدالت اجتماعی و در نتیجه آبادانی هرچه بیشتر ایران عزیزتر از جانمان می‌باشد، با تمام وجود با دیگر هم‌میهنان ارجمند، همازور و همراه شویم.
انجمن موبدان تهران
رییس: موبد دکتر اردشیر خورشیدیان 

تاریخ پست:1396/2/25 10:51 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2178

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics