تاریخ پست:1396/2/21 9:9
انجمن یانشوران برگزار کرد

پرواز بادبادک ها بر آسمان دخمه

پریا خسروی

 بادبادک ها در آسمان دخمه یزد 15 اردیبهشت ماه به پرواز درآمدند.

دراین برنامه که از سوی انجمن یانشوران مانتره هرساله برگزار می شود، گروهی از همکیشان بادبادک ها یی که بیشترشان ساخته خودشان است به پرواز درآوردند.

در ادامه این گزارش، فرتورهایی از این برنامه را می بینید:  

فرتور از خداداد خسرویانی است.

0114

 


تاریخ پست:1396/2/21 9:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1949

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics